Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

Бюджет    

            Отчет на бюджета Декември 2023 година 

            Утвърден бюджет за 2023 година

            Отчет на бюджета Септември 2023 година 

            Отчет на бюджета Юни 2023 година 

            Отчет на бюджета Март 2023 година

            Отчет на бюджета Декември 2022 година   

            Отчет на бюджета Септември 2022 година                                                 

Отчет на бюджета на първото тримесечие на 2019 година

 

Отчет на бюджета на второто тримесечие на 2019 година

 

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2019 година

 

Отчет на бюджета за финансовата 2019 година

 

Утвърден бюджет за 2020 година

 

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020 година

 

Отчет на бюджета на второто тримсечие на 2020 година

 

Отчет на бюджета на третото тримсечие на 2020 година

 

Отчет на бюджета за финансовата 2020 година

 

Утвърден бюджет за 2021 година

 

Отчет на бюджета на първото тримесечие на 2021 година

 

Отчет на бюджета на второто тримесечие на 2021 година

 

Отчет на бюджета на третото тримесечие на 2021 година

 

Отчет на бюджета за финансовата 2021 година

 

Отчет на бюджета на първото тримесечие на 2022 година

 

Бюджет за 2022 година

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2022 година