Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

Прием след завършен първи гимназиален етап

Второ класиране ДДПП 11 клас за учебната 2020-2021 година

 

Първо класиране ДДПП 11 клас за учебната 2020-2021 година

 

Заповед на директора на СУ "Христо Ботев" относно график на дейностите по приемането на ученици след завършен на първи гимназиален етап за учебната 2020/ 2021 година.

Заповед на РУО гр. Враца за утвърждаване на Държавен план-прием в XI за учебната 2020/ 2021 година

Вижте какво предлагаме