Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

Добре дошли

 

ВАЖНО!

На основание писмо от заместник-министъра на образованието с цел популяризиране на рейтинговата система на висшите училища в Р България (РСУВ)

прeпратка към РСВУ/ кариерно ориентиране и избор на висше училище/ - https://rsvu.mon.bg

 

1848 г.открито е първото по рода си светско училище в гр.Оряхово, което съвместява началното и прогимназиалното образование и носи името Оряховско народно училище “Просветление”.


През 1914 г. се създава Оряховската смесена гимназия,а през 1974 г. е завършено и влиза в експлоатация новото крило на училищната сграда. През учебната:

  • 1997/ 1998 г. е открита първата паралелка профил Хуманитарен със засилено изучаване на английски език след 7 клас;
  • 2003/ 2004 г. започва обучението си първият випуск на паралелка профил Технологичен -Туризъм след завършен 8 клас;
  • 2011/ 2012 г. започва обучението си първият випуск на паралелка с професия Техник в лозаровинарството, специалност Лозаровинарство след завършен 8 клас;
  • 2019/ 2020 г. започва обучението си първият випуск на паралелка с професия Машинен техник, специалност Машини и ситеми с ЦПУ след завършено основно образование.

 

Актуално