Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

Пети клас

 

Заповед утвърждаване УПП в пети клас за 2023-2024

СУ "Христо Ботев" - гр. Оряхово започва записването на ученици за 5 клас за учебната 2021/ 2022 г.

Необходими документи:

  1. Акт за раждане, оригинал (връща се при записването)

  2. Свидетелство за завършен 4 клас

Записването става в канцеларията на училището.