Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

Училищни учебни планове

2023/2024

Училищен план за 5а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 5б клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 6а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 6б клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 7а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 7б клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 8а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 8б клас за учебната 2023/ 2024 година 

Училищен план за 8в клас за учебната 2023/ 2024 година 

Училищен план за 9а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 9б клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 10а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 10б клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 11а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 11б клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 12а клас за учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 12б клас за (професия "Машинен техник") учебната 2023/ 2024 година

Училищен план за 12б клас за (професия "Лозаро-винари") учебната 2023/ 2024 година

Занимания по интереси 2023-2024