Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

История

1848 г. - открито е първото по рода си светско училище в гр. Оряхово, което съвместява началното и прогимназиалното образование и носи името Оряховско народно училище “Просветление”

1869/ 1870 г. - в града има вече  пълна  прогимназия

1889/ 1890 г. - населението на град  Оряхово посреща учебната година с две прогимназии - мъжка и девическа

1909 г.- със заповед № 10363 от 23 август на Министерството на просвещението двете самостоятелни прогимназии - мъжката и девическата, се сливат в една смесена със седем паралелки

1911/ 1912 г.- открит е първият гимназиален клас с две паралелки

1913/ 1914 г.- създава се  Оряховската смесена гимназия

1930 г. - построена е  днешната училищна сграда (старото крило)

 

6. 11. 1954 г. - с Указ на Народната просвета се подготвя  въвеждането на политехническото обучение. С него се узаконява и единния характер на училищата. Оряховската гимназия е преустроена в единно политехническо училище (ЕПУ)  от първи до  единадесети клас

1973 г. -  завършена е и влиза в експлоатация новата училищна постройка.  Общият брой учебни помещения  нараства на 33

1964 г. - Училището е наградено с орден “Кирил и Методий”-ІІ степен

1989 г - с Указ на Държавния съвет гимназията е наградена с орден “Кирил и Методий”-І степен

1997/ 1998  учебна година  е открита първата паралелка профил Хуманитарен  със засилено изучаване на английски език след 7 - ми клас

2003/ 2004 г. -  започва обучението си първия випуск на паралелка профил Технологичен - Туризъм след завършен 8 - ми клас

2011/ 2012 г. -  започва обучението си първият випуск на паралелка с професия Техник в лозаровинарството, специалност Лозаровинарство след завършен 8 клас

2019/ 2020 г. -  започва обучението си първият випуск на паралелка с професия Машинен техник, специалност Машини и ситеми с ЦПУ след завършено основно образование