Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

Материална база

Средно училище "Христо Ботев" се помещава в самостоятелна сграда - общинска собственост. Реалното състояние на учебно-техническата и материална база може да се опише със следните констатации:

• В училищният двор има 4 баскетболни коша и 1 волейболна площадка.
• Физкултурните салони са два на брой.
• Библиотеката на училището е с богат книжен фонд. За учениците, проявяващи интерес и предпочитание към електронни формати, е осигурен достъп до интернет и Wi-Fi .
• Училището има интернет свързаност от два независими източника.
• Училището разполага с 50 помещения, от които:
- класни стаи - 24;
- компютърни кабинети - 5;
- библиотека - 1;
- помещения за административно-помощния персонал - 3;
- физкултурен салон - 2;
- складове - 4;
- работилници - 3;
- мултимедиен кабинет - 4;
- кабинет по музика - 1;
- медицински кабинет - 1;
- стая за престой при съмнение за СОVID-19 - 2.