Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

ДЗИ

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на ДЗИ

Сесия май – юни

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.